Οι αμπελώνες

Τα ξηρικά (μη ποτιστικά) αμπέλια του οινοποιείου καλλιεργούνται με βάση την αρχή και τα προβλεπόμενα μιας βιολογικής καλλιέργειας (χρήση κοπριάς και φυτικών υπολλειμάτων).

IMG_1911-2048x2048

Τοποθεσία

Βρίσκονται κυρίως σε ορεινές περιοχές και συγκεκριμένα σε υψόμετρο 550 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Παραγωγή

Περιοχές που έχουν διαμορφωθεί από ξερολιθιές πάνω σε επικλινείς πλαγιές στο πέρασμα των αιώνων από κατοίκους των ορεινών περιοχών. Αποτέλεσμα; Η μικρή στρεμματική παραγωγή σταφυλιών (400-500 κιλά ανά στρέμμα) η οποία όμως αυξάνει σημαντικά την ποιότητα των παραγόμενων κρασιών.

Η καλλιέργεια αμπελώνων στις ξερολιθιές αποτελεί μία από τις ιδιαιτερότητες των Λευκαδίτικων ποικιλιών σταφυλιών (βερτζαμί, βαρδέα, χλώρες, περαχωρίτικο, λαγόρθι κλπ.). Αυτή η ιδιαιτερότητα θα έρθει και θα τοποθετήσει στο βάθρο τα άγνωστα Λευκαδίτικα κρασιά, συναγωνίζωντας τις πιο γνωστές ποικιλίες κρασιών ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, έχοντας να ζηλέψει μόνο την παραγώμενη ποσότητα και την φήμη. Η αμπελουργία ήταν μία από τις κύριες ενασχολήσεις για τουλάχιστον τρεις γενιές της οικογένειας. Σήμερα, η νεότερη γενιά συνεχίζει να περιποιείται τους αμπελώνες με παρόμοιες μεθόδους όπως τότε αλλά και με την κατάλληλη τεχνογνωσία της εποχής, στοχεύοντας σε μία άριστη πρώτη ύλη.